Beskeder

Her har du oversigten over dine sendte og modtagende beskeder.

Besked funktioner

beskeder

Hvis du vil se hele historiken over en besked, sendte som modtagede, så tryk på en af beskederne (eksempel herunder).

aabnet-besked

Hvis du vil skrive en ny besked så trykker du på Ny besked og dette vindue åbner:

ny-besked

  • Til: Her vælger den person eller gruppe, som du vil sende beskeden til (grupper kan være kunder eller medarbejderkompetencer m.v.).
  • Skriv din besked: Her skriver du din besked.
  • Vedhæftede filer: Her har du mulighed for at vedhæfte filer og billeder.