Rapporter

Her er oversigt over de rapporter i har oprettet i LOMWAS

På hver rapporttype på kundesiden vil du kunne se alle de rapporter, der er oprettet på kunden.

Indstillinger af rapporter

Du har mulighed for at definere på kunden, hvor ofte de forskellige rapporttyper skal gennemføres.

rapport-indstillinger

Rediger kunden og vælg rapporter, på hver rapporttype vælger du, hvor ofte de skal gennemføres. Når en rapport skal gennemføres, så kommer det frem i den ansvarliges kalender.

Det er muligt at få en statusoversigt på alle rapporter. Du kan her se om de er gennemført, samt om kunden har godkendt rapporten, hvis det er et krav, se under Status: Klik her

Oprettelse eller ændringer af rapporttype: Klik her