Leverandøre

Du har mulighed for at tilføje og fjerne online leverandørkataloger, samt mulighed for pr. leverandør at definere:

 • Mindste køb pr. ordre for, at denne kan gennemføres (fragtfrit grænse)
 • Varer der skal videre faktureres
 • Lave individuelle bestillingslister på kunde
 • Indsætte egne priser
 • Sætte Bcc mail på alle ordre (så sendes kopi af alle ordre)
 • Begrænse varekøb til en procentdel af omsætningen
 • Offentlig/kommuner: Køre ordre i gennem SKI (statens og kommunernes indkøbscentral)

Beskrivelser

 • Tilføj katalog ved at klikke på kuglepen til højre på den ønskede leverandør
 • Fjern katalog ved at trykke på X i Tilmeldte
 • Indstillinger på den lille kuglepen (den til venstre af de 3 muligheder)
 • Med Opret leverandør har du mulighed for selv at oprette en leverandør med varer.

leverandoerside


Datablade, beskrivelse og billeder af produkter.

Når du er inde på en kunde bestillingsliste, så klikker du på varen, hvor billede og beskrivelse kommer frem.

bestillingsliste


Her har du billede med beskrivelse.

billlede-af-varer

link-til-datablade


Ved Klik her for leverandørbrugsanvisning så har du det lovpligtige datablad på produktet.

Ca. 6-8 PDF sider

datablad