Opsætning

Her har er oversigten over jeres basisindstillinger i LOMWAS

Indstillinger

Beskrivelse af udvalgte felter

opsaetning_stamdata

 • Faktura e-mail adresse: På leverandør bestillinger har du mulighed for at have varelinjer der skal faktureres, ordrene sendes den denne mailadresse, typisk til bogholderi.

Brugergrupper

opsaetning_brugergrupper

 • Serviceleder: Her defineres, hvilken gruppe der er serviceleder
 • Assistent: Her defineres, hvilken gruppe der er assistent

Lønregistrering

 • Eksport format: Her har du mulighed for at vælge lønbureau, Proløn, Danlan, Bluegarden eller individuel.
 • Eksport reference: Skal udfyldes ved valg af Bluegarden
 • Startdato for bogføring: Her vælges startdato for lønregistrering
 • Lås ændring af planlagt lønregistrering (dato): (Hvis i har overenskomst) Den 24. december (juleaftensdag) er en hel fridag med fuld løn. Indtast 24.12 hvis i vil have lønnen låst denne dag så den ikke slettes ved en fejl.
 • Månedsdag for løn: Her defineres, hvor langt tilbage i måneden løn kan redigers. (Typisk til d. 15.)
 • Tillad redigering af afsluttet bogføring: Flueben for ja
 • Tillad kun redigering i den aktive periode: Aktive periode er lig med månedsdag for løn
 • Påkrævet kommentar/begrundelse ved overarbejde: Hvis en medarbejder bogfører mere løn på en opgave end hvad der er budgetteret med, så kan i kræve en kommentar/begrundelse.
 • Begræns lønart valg til uge dage: Hvis en medarbejder står i bogføringsvinduet for en søndag, så kan man sikre, at de kun kan vælge lønarten for en søndag.
 • Feriefridag: Her definerer du antallet af feriefridag for et år (reglen siger 5 dage).
 • Barns 1. sygedag ansat md.: Her definerer du, hvornår en ansat i forbindelse med lønregistrering er berettiget til at få betaling for barnets 1. sygedag ( Jf. overenskomst efter 6 måneder).

Medarbejdere

 • Ugentlig timebudget: Det kan du definere en standardværdi, når der oprettes normering på en medarbejder (eks. 37 timer hvis flertallet af ansatte har det).
 • Refusion min dage: Her angives antallet af dage en medarbejder kan få udbetalt sygedagpenge (Jf sygedagpengeloven er det 56 dage.).
 • Refusion min timer: Timeantallet her afgør om det er arbejdsgiver eller kommunen, der skal betale sygedagpenge (Sygedagpengeloven siger at under 74 timer de sidste 8 uger så skal kommunen betale, over 74 timer så er det arbejdsgiveren).
 • Overhold refusionsregler (overenskomst): Hvis du sætter flueben her sikre systemet at regler fra felterne: feriefridag, regler for barn første sygedag, refusionsregler og sygeløn overholdes
 • Personalehåndbog (tekst): Når det digitale ansættelsesbevis, der underskrives med medarbejders NemID, bliver udsendt til den ansatte, så er det muligt at vedhæfte personalehåndbogen,hver gang der udsendes et ansættelsesbevis, teksten kopieres ind i dette felt.

Kunder

 • Procent af varekøb: Her har du mulighed for at definere, hvor stor en del af omsætningen, dom må bruges på varekøb. Det kræver at omsætning er registreret på kunden.
 • Deaktivere kunde på kontrakt slut datoen: Nå der er sat en stopdato på kunden, så bliver den automatisk deaktiveret fra denne dato.

Helligdage

De helligdage der er sat flueben i, kan vælges på kunden. Når der registreres helligdage på kunden, så fjernes løn og bogføring den/eller disse dage automatisk.