Opgaver

For at kunne tilknytte medarbejder samt timer til en kunde, så forudsætter det, at der er oprettet en Opgave og en Bogføringsansvarlig.

En kunde kan fint have flere Opgaver med forskellige Bogføringsansvarlige.

Oprettelse af Opgaver

 • Navn*: Her giver du Opgaven et navn
 • Reference: Valgfrit
 • Bemærkning: Valgfrit
 • Bogføringsansvarlig*: Her vælges, hvem der er ansvarlig for bogføring af timer på Opgaven
 • Startdato – slutdato: Hvis Opgaven har en periode, defineres det her

Når Opgaven er oprettet, så kan der tilknyttes medarbejder med timer til opgaven, gå til Opret Plan.

 • Ugedage: Her vælger du den eller de dage planen skal gælde for
 • Start: Her vælges, hvornår planen skal starte
 • Oprettes via lønart tidstyring: Hvis planen er over flere lønsatser, f.eks. både dag- og aftenstakster, så oprettes de automatisk. (Ps. det forudsætter at lønarterne er oprettede som tidsstyret!)
 • Gentagelse: Hvis det er en plan, der ikke skal gælde hver uge, så defineres det på følgende måde:

Eksempler:

 • Hvis planen skal gælde hver anden uge: Interval vælges 2 / Frekvens vælges uge / Gentagelses startdato vælges. (Hvis opgaver skal køre i en ulige eller lige uge, vælges Gentagelses startdato i denne)
 • Hvis planen skal gælde hver 3. uge: Interval vælges 3 / Frekvens vælges uge / Gentagelses startdato vælges.
 • Hvis planen skal gælde en gang om måneden: Interval vælges 1 / Frekvens vælges måned / Gentagelses startdato vælges.
 • Medarbejder vælges
 • Opret