Lønarter

Lønarter er løntyper, som bliver valgt i forbindelse med registrering af løn.

Du har eksempelvis en lønart til dagtimer med én takst, én til aften, én til nat, tillæg osv.

Oprettelse af lønart

Oprettelse af lønarter: Klik her

Når du har klikket på opret lønart bliver du præsenteret for dette vindue:

opret-loenart

 • Navn: Her navngiver du lønarten, evt: ma-lø 05-18.
 • Type: Her vælger du, hvilken type lønarten skal være
 • Begrænsning: I de fleste tilfælde skal der vælges ingen, men eksempelvis hvis typen er sygeløn og I har flere ledere der registrere på den samme medarbejder, så har I mulighed for at vælge, hvordan det skal håndteres her.
 • Kommentar påkrævet: Her har du mulighed for at definere hver gang en lønart bliver brugt og skal beskrives (evt ved sygeløn mv).
 • Fast timetal: Her har i mulighed for at vælge et fast timetal, der skal registreres ved brug af en lønart (evt ved sygeløn mv.).
 • Tidstyret: Her beskriver du i hvilket tidsrum lønarten skal gælde for. (Når du efterfølgende skal oprette en opgave på en medarbejder, så vælger du tidstyret og skal bare skrive “til og fra” tidspunkterne og systemet ved hvilket lønarter der passer – let, enkelt og uden fejl!)

Nu trykker du Næste og efter følgende Opret sats, så får du dette vindue:

loenart_opret-sats

 • Reference: Er typisk et tal
 • Beløb: Timesats
 • Bruttofaktor: Her indtastes en fakor (typisk 1,3 eller 1,4 ) som definerer den samlede lønomkostning (løn + feriepenge, sh-betaling mv). Når du efterfølgende skal trække en statistik, så få du et mere retningsgivende billede af kunde/leder.
 • Anciennitet/Enhed: Skal altid være 0 i først sats oprettelse. Er der anciennitet, så opretter du en sats mere, hvor Beløb er incl. anciennitet og i Enhed, hvornår det er gældende fra. (Har i overenskomst, så er det efter 12 måneder)
 • Periode: Her skriver du i hvilken periode satsen er gældende. (Har i overenskomst så er det fra 15/03 til 14/03, og man har som regel satserne 2 – 4 år frem og alle disse kan lægges ind.) En god ide er ikke at sætte en stopdato på sidste sats indtil man kender denne.