Fraværs oversigt

Her har du en oversigt på medarbejderens fraværs historik.

Hvis du vil oprette fravær/ferie klik på: Opret Fravær

Oprettelse af fravær

Når du har klikket på Opret ferie så kommer du til dette vindue:

  • Fraværstype: vælg ferietypen (Oprettelse af ferietyper: Klik her)
  • Periode: Vælg første og sidste feriedag.
  • Ekskluderer bogføring i fraværsperioden: Hvis du sæt hak her kommer der ingen poster til bogføring.
  • Bemærkning: evt. en tekst vedr. ferien
  • Næste: klik Næste og du kommer til dette vindue:

  • Afløser: vælg afløser
  • Opgaver: vælg arbejdsplads(er)
  • Opret: klik Opret og ferieafløser er oprettet
  • Spring over: Hvis du ikke vælger en Afløser og trykker Spring så kommer poster ind i bogføring som røde og du skal her vælge hvem der har løst opgaven.