Fraværs oversigt

Her har du en oversigt over medarbejderens fraværs historik.

Du har mulighed for at oprette, rediger eller slette fravær, klik på: Opret Fravær

Oprettelse af fravær

Når du har klikket på Opret fravær så kommer du til dette vindue:

  • Fraværstype: vælg fraværstype (Oprettelse af ferietyper: Klik her)
  • Periode: Vælg dato for første feriedag og slutdato hvis du kender den, kan indsættes senere.
  • Ekskluderer bogføring i fraværsperioden: Hvis du sætter hak her kommer der ingen poster til bogføring. (Eks. hvis kunden ikke ønsker rengøring i medarbejders område i ferieperioden)
  • Bemærkning: evt. en tekst vedr. ferien
  • Afløser: Vælg afløser, du kan også indsætte den senere. I “Fravær uden afløser” (*) på forsiden har du en oversigt over hvor du mangler at indsætte afløser. Hvis der ikke angives en afløser, skal medarbejderen vælges manuelt ved lønregistrering i fraværs perioden (rød markering).
  • Gem: registrering er nu gennemført.
  • Redigering: Du kan altid rette eller slette en fravær hvorefter opgaver går tilbage til den primære medarbejder, afslut altid med Gem.

* Aktiveres pr. brugergruppe.

Vigtigt: Hvis lønkladden er indlæst så skal du huske at nulstille dagen eller arbejdspladsen med den nye information.