Lønregistrering

Her er oversigten over alle de opgaver, som du har ansvaret for den givne dato.

Hvis du har ændret i nogle poster og gerne vil tilbage til udgangspunktet, så trykker du på ikonet Nulstil alle.

Hvis du har indsendt nogle poster og gerne vil tilbage til udgangpunktet af de poster der ikke er indsendt, så trykker du på ikon Nulstil ikke afsluttet.

Du kan ændre den enkelte post ved at klikke på redigerikon kuglepen yderst til højre på linjen.

Hvis du vil tilføje en registrering på kunden, så trykker du på Tilføj linje på kunden.

Når alle poster er klar til bogføring, så registreres de ved at trykke på Indsend alle.

Du har også mulighed for at indsende den enkelte kunde ved at trykke Indsend på kunden.

Farvebeskrivelser, tilføj fakturalinje, tilføj linje og redigering af poster

Farvebeskrivelser i løn registrering:

  • En rød post er en opgave uden medarbejder, her skal du vælge, hvem der har løst opgaven.
  • En blå poster er manual oprette post fra tilføj linje.
  • En gul post er en opgave, der er ændret i.

loenregistrering-med-farvebeskrivelser


Med tilføj faktura linjen har du mulighed for at registrere en opgave til fakturering, samt at bogføre brugte timer på opgaven.

tilfoej-fakturalinje

  • Registrering af opgave til fakturering.

opret-faktura

I feltet vare vælger du hvilken varetype, du skal fakturere.

Medarbejder* her vælges den leder, der har ansvaret for opgaven.

Beløb* hvis der er registret en pris på varetypen, så kommer denne automatisk frem.

Bemærkning: her skrives teksten til fakturaen.

Tildel medarbejder(e): Hvis du skal have bogført timer til ansatte sætter du flueben i feltet Tildel Medarbejder. Skal der kun laves en faktura, så fjernes fluebenet og der trykkes Gem.


Med tilføj linje har du muligt for at registrere timer til fakturering.

tilfoej-linje

faktura-time-for-time

Linjetype: Her vælges faktura

Bemærkning: Her beskrives opgaven


Rediger af post i lønregistrering

redigering-af-loenpost

  • Redigerings vindue

loen-redigering-vindue

Overføres til anden medarbejder: Hvis medarbejderen, der normalt løser opgaven, er sygemeldt, så sættes der flueben i feltet og afløser vælges i Medarbejder*.