Rapporter

Her har du oversigten over de rapporter, der er oprettet og mulighed for at oprette nye.

Indstillinger af rapporter

 • Offentlig: Fortæller om rapporttypen er synlig i kundeportalen
 • Anonym: Hvis i opretter et spørgeskema, så kan man lave det anonymt, således man ikke kan se, hvem der har svaret.
 • Aktiv: Her ses om rapporten er aktiv i hele systemet
 • Du kan slette en rapporttype ved at klikke på X
 • Hvis du vil redigere en rapporttype, så klikker du på kuglepen

rapportforside


Opret rapport

 • Navn: Her angiver du, hvad rapporten skal hedde
 • Beskrivelse: Her er der mulighed for at beskrive noget om rapporten
 • Brugergrupper: Hvis rapport kun må ses af en bestemt brugergruppe defineres dette her
 • Aktiv: Om rapport skal være synlig i systemet
 • Offentlig: Om den skal synlig i kundeportal
 • Synlig i statistik: På dashboard eller på statusside
 • Gentagelse: Hvor ofte rapporten skal gennemføres, kan tilpasses individuelt pr kunde/medarbejder
 • Status: Her har du mulighed for at definere, hvor mange dage en rapport må forskydes, uden at den vil fremgå som ikke gennemført

Rettigheder:

 • Lokation kan angives: Rapporten få et felt, hvor lokale kan angives (evt. ved kvalitetsrapporter)
 • Kan kommenteres: Om der skal være et felt synlig til en kommentar af rapporten
 • Godkendes af kunde: Om rapporten skal godkendes af kunden
 • Godkendes af medarbejder: Om rapporten skal godkendes af medarbejderen

opret-rapportopret-rapport_bund

Når en rapport er oprettet, så har du mulighed for at oprette nogle valgbare feltet samt mulighed for en karakter pr valg.

opret-karakter

Opret karakter:

 • Navn: Angiv et navn
 • Karakter: Angiv et tal
 • Aktiv: Om denne karakter skal være aktiv
 • Kritisk: Du kan angive, hvis dette valg skal registreres  som kritisk i rapporten

opret-karakter1

Du har nu mulighed for at oprette nogle overskrift til hver sektion i din rapport

rapporter-opret-overskrift

Opret overskrift

opret-overskrift

Du skal nu til at oprette emner i sektionen/overskiften, som du lige har oprettet.

elementer-i-rapport

Opret element

opret-elemet